گروه صنعتي تراکتورسازي ايران
امروز
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶  
  • تراکتورسازي ايران درناميبيا کارخانه مي سازد
  • دريافت گواهينامه بين الملل پروژه سبز توسط شرکت ريخته گري تراکتورسازي ايران
  • گراميداشت هفته بسيج و پيروزي جبهه مقاومت در تراکتورسازي ايران
  • گراميداشت هفته بسيج و پيروزي جبهه مقاومت در تراکتورسازي ايران
  • کمک‌هاي نقدي پرسنل تراکتورسازي ايران به مناطق زلزله زده
  • حضور تراکتورسازي ايران درنمايشگاه بين المللي تونس
  • آگهي مزايده شماره 252-96
  • راه اندازي خط توليد تراکتورسازي ايران درغنا
  • اعطاي تقدير نامه از سوي وزير صنعت به تراکتورسازي ايران
  • تقدير معاون اول رئيس جمهور از مديرعامل تراکتورسازي ايران